TMS

Pravidlá riešenia TMS

1

Počas školského roku budú 4 série úloh TMS.
Každá séria bude obsahovať skupinu príkladov.
Za jeden príklad môžete získať maximálne 5 bodov.

2

Riešenie každého príkladu píšte na osobitný papier, napíšte celý svoj myšlienkový postup, teda vysvetlenie riešenia.
Vľavo hore čitateľne uveďte: celé svoje meno, názov školy a triedy, číslo príkladu. Písať môžete na obidve strany papiera, ak vám 1 list papiera nestačí – priložte ďalší, tiež navrchu vľavo označený menom, školou a triedou s poznámkou „pokračovanie úlohy č. xy“.

3

Poslať môžete z aktuálnej série aj riešenie jediného príkladu, ak viac nemáte, veď čo ak niekto viac nemá. Dokonca môžete poslať aj časť riešenia, veď aj za tú môžete získať body.

4

Na tejto stranke vždy nájdete aktuálnu výsledkovú listinu, po každej sérii totiž bude ďalšia.
Po záverečnej 4. sérii úloh budú najlepší riešitelia osobne pozvaní na návštevu našej školy.

5

Riešiť náš korešpondenčný seminár môžu aj žiaci nižších ročníkov, budú zaradení do výsledkovej listiny medzi ostatných riešiteľov.